Υπηρεσίες

λογιστής Πέλλα

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

• Σύνταξη εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε1

• Σύνταξη εντύπου μισθωμάτων Ε2

• Σύνταξη εντύπου Ε9

• Υπολογισμό τεκμηρίων διαβίωσης

• Πόθεν Έσχες – Ανάλωση Κεφαλαίου

• Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού

• Αντιπροσώπευση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς

• Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων

• Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης

• Σύνταξη και υποβολή Συμφωνητικών Μίσθωσης

• Δηλώσεις Κτηματολογίου

• Ασφάλειες Ιδιωτών (Ασφάλεια Αυτοκινήτου, Ασφάλεια Υγείας, Ασφάλεια Ζωής, Ασφάλεια Κατοικίας κ.τ.λ.)

Υπηρεσίες προς Ελεύθερους Επαγγελματίες

• Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές

• Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων ΚΦΑΣ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά)

• Παρακρατούμενοι φόροι (ΦΜΥ – ΦΕΕ)

• Ε.Τ.Α.Κ. – Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

• Πλήρη παρακολούθηση Μισθοδοσίας

• Υπηρεσίες Γ.Ε.Μ.Η. 

• Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

• ΦΠΑ

• Φορολογία Εισοδήματος

• Εργατικά – Ασφαλιστικά

• Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων

• Διεκπεραίωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς

• Υποστήριξη MYDATA

• Ασφάλειες επιχειρήσεων (Ασφάλιση επιχείρησης, Ομαδική ασφάλιση, Ασφάλεια μεταφορών, Αγροτικές Ασφαλίσεις, Ασφάλιση αυτοκινήτου, Ασφάλεια για φωτοβολταϊκά συστήματα, Ασφάλεια ενοικιαζόμενων δωματίων και ξενοδοχείων, Τεχνικές ασφαλίσεις, Ασφάλεια κυβερνοχώρου και Ασφάλιση νομικής προστασίας)

λογιστής Πέλλα

λογιστής Πέλλα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

• Ενάρξεις – Μετατροπές, Συστάσεις, Τροποποιήσεις, Συγχωνεύσεις & Διασπάσεις Εταιρειών

• Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών

• Σύνταξη και υπογραφή Ισολογισμού & Οικονομικών Καταστάσεων

• Ενημέρωση Βιβλίων Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ

• Επίβλεψη έκδοσης Μισθοδοσίας

• Συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

• Σύνταξη και υπογραφή όλων των φορολογικών δηλώσεων

• Συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις

• Ειδικούς ελέγχους. Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

• Οργάνωση και επίβλεψη Λογιστηρίων

• Υπηρεσίες Γ.Ε.Μ.Η. – Δημοσιεύσεις

• Ολοκληρωμένη διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας

• Διαδικασίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων

• Εκπροσώπηση στις Φορολογικές Αρχές

• Υποστήριξη MYDATA

• Ασφάλειες επιχειρήσεων (Ασφάλιση επιχείρησης, Ομαδική ασφάλιση, Ασφάλεια μεταφορών, Αγροτικές Ασφαλίσεις, Ασφάλιση αυτοκινήτου, Ασφάλεια για φωτοβολταϊκά συστήματα, Ασφάλεια ενοικιαζόμενων δωματίων και ξενοδοχείων, Τεχνικές ασφαλίσεις, Ασφάλεια κυβερνοχώρου και Ασφάλιση νομικής προστασίας)

 

Η εταιρία μας είναι στελεχωμένη με έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, που αναλαμβάνουν με συνέπεια και επαγγελματικότητα, να λύσουν κάθε επενδυτικό θέμα και οικονομικό ζήτημα που σας απασχολεί.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε ανταποκρίνονται σε μεγάλη εμβέλεια, σε εταιρικές και σε προσωπικές ανάγκες. Μετά τη συνεργασία μας, θα είστε σε θέση να αφήσετε πίσω τις οικονομικές και λογιστικές σας ανησυχίες και να επικεντρωθείτε στα πράγματα που έχουν σημασία για εσάς.